Hopp over til hovedinnhold

vår forpliktelse


Vi vil bygge relasjoner
som beriker andres liv

 

Painting of a coffee cup on a red and white background with coffee plant growing out it

Filosofien til La Marzocco har alltid vært basert på menneskene rundt seg og satt dem i sentrum av bedriftens policy. For å formalisere denne filosofien bestemte La Marzocco seg for å bli en “benefit corporation”. La Marzocco legger innsats i å ta bedriftens innvirkningskraft i betraktning på mennesker og miljøet, og velger en bærekraftig og transparent retning som kan lede bedriften til å verdsette økosystemet og samfunnet som eksisterer rundt det.

I løpet av de siste 20 årene har La Marzocco gått fra å være en familiedrevet bedrift til et internasjonalt selskap med avdelinger over hele verden. Denne ekspansjonen har ledet bedriften til å ha en større bevissthet om sin daglige innvirkning. I tillegg har de siste 10 årene blitt brukt til å forbedre bedriftens policy og ledelsesmodell, og til å raffinere og utvikle seg i tråd med alle bedriftens interessenter.

 

“Det ultimate målet er å skape stor innvirkning på folk samtidig som vi etterlater oss minimale fotavtrykk på miljøet.”
Guido Bernardinelli

La Marzocco engasjerer seg i å bruke løsninger som reduserer sitt egne fotavtrykk på miljøet. Hovedkvarteret i Scarperia og Accedemia Del Caffè i Pian di San Bartolo produserer rundt 50% av sitt eget energibehov med solcellepaneler. I 2022 produserte panelene 530 MWh grønn energi. Energien solcellepanelene produserte blir også brukt til å lade elektriske kjøretøy, som er gratis for alle våre ansatte. Det er nå mer enn 20 ladestasjoner.

Gjennom Greenhouse Gas Protocol klarer bedriften å etablere sitt eget karbonfotavtrykk, som betyr at en tilsvarende mengder CO2 utslipp kommer fra produksjon og anskaffelses operasjoner. Regnestykket inkluderer også utslipp fra logistikk, avfallsbehandling, utvinning og transport av råmateriale, i tillegg til bruk av elektrisitet og bevegelser av ansatte. Ved å etablere sitt egen karbonavtrykk kan selskapet identifisere områder å ta tak i for å redusere nåværende utslipp. Målet er å fullstendig fjerne utslipp av klimagasser innen 2050.

Bedriften har klart å forskyve tilsvarende CO2 utslipp ved å kjøpe sertifiserte karbonkreditter gjennom et naturverns prosjekt i Madre de Dios regionen – et område med stort biologisk mangfold i den peruvianske Amazonas regnskogen. Takket være dette initiativet klarte bedriften å forskyve 8500 tonn med CO2 utslipp i 2022.

Profile painting of plants growing on a blue face on a red background.

Songwa Estates

Ta med folk til opprinnelsesland på en betnydningsfull måte.

 

Siden 2007 har La Marzocco samarbeidet med Hemro og Probat på et filantropisk prosjekt om å lede folk nærmere opprinnelseslandene til kaffe for å finne råvarene som underbygger hele verdikjeden. La Marzocco donerer en andel av profittene fra salg av maskiner til Songwa, en kaffeplantasje i Tanzania. Selskapets bidrag gjorde mulig å bygge fire skoler, en bro over Nzofe elven og fire drikkevannsbrønn.