דלג לתוכן הראשי

מדיניות הפרטיות


  1. שימוש במידע: האתר עשוי להשתמש במידע שנאסף על מנת לשלוח דיוור ומבצעים מיוחדים למשתמשים הרשומים. כמו כן, המידע עשוי לשמש את האתר לצורך ניתוח סטטיסטי ושיווקי.
  2. חלוקת מידע: האתר לא יחלק את המידע המצטבר על משתמשיו לצדדים שלישיים, למעט חברות המסייעות לאתר בתהליך הפקת המוצרים והמשלוח.
  3. אבטחת מידע: האתר מתחייב לאבטחת מידע המצטבר על משתמשיו במסגרת הכיווניות המתאימות לאבטחת מידע ברשתות האינטרנט.
  4. הפרת מדיניות: במקרה של הפרת מדיניות זו על ידי המשתמש, האתר רשאי לסגור את חשבונו של המשתמש ולחסום לו את הגישה לאתר.
  5. תנאי שימוש: על כל משתמש לקרוא ולהבין את תנאי השימוש והמדיניות לפני שימוש באתר.