Skip to main content

Terms & Conditions


Terms of use for the website “www.lamarzocco.com/il/”

 

  1. הזמנה ותשלום: עם הזמנת המוצרים באתר, הלקוח מסכים לשלם את המחיר המצוין על פי הסכום הכולל המוצג בעמוד התשלום, באמצעות אחד מאמצעי התשלום המוצעים על ידי האתר.
  2. משלוח: המוצרים יישלחו לכתובת המצוינת על ידי הלקוח במהלך תהליך ההזמנה, בתוספת דמי משלוח.
  3. החזרות: הלקוח יכול לבטל את ההזמנה עד 14 יום מיום קבלת המוצרים, תוך כדי חזרת המוצרים במצבם המקורי ובאריזתם המקורית. יש לציין כי דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה.
  4. אחריות ואחריות מוגבלת: אחריות המוצרים מסתמכת על אחריות היצרן, ובאירוע כל שאלה או בעיה יש לפנות לשירות הלקוחות של החנות.
  5. פרטיות ואבטחת מידע: החנות מתחייבת לגביית פרטי הלקוחות בצורה חוקית ולא תחלק את המידע הזה לצדדים שלישיים.
  6. דין ושיפוט: תנאי המכירה יכולים להשתנות בכל עת, והם יכולים להשתמש בבתי המשפט המתאימים בישראל כדי לטעון את זכויותיהם וחובותיהם בקשר להסכם זה.